Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok.1
  02-777 Warszawa
  tel./faks 0 22 207 23 50
  tel. kom. 0 691 357 454

   

  AKTUALNOŚCI

  wyślij
  wyślij
  Formularz został wysłany - dziękujemy.
  Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
  W spółkach kapitałowych, którymi są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane dalej „spółkami z o.o.”, oraz spółki akcyjne, ich wspólnicy (w spółkach akcyjnych zwani akcjonariuszami) podejmują najistotniejsze decyzje w formie uchwał. Zasadą jest, że w spółkach z o.o. uchwały zapadają na zgromadzeniach wspólników, które mogą być spotkaniami o różnym stopniu sformalizowania. Mogą one odbywać się w z góry wyznaczonych miejscach po...
  Przedstawiam następujące wnioski co do skutków decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie o symbolach (….) (dalej zwana „decyzją ministra”) dla prawa własności lokalu mieszkalnego nr (…) w budynku przy ul. (…) w Warszawie (zwane dalej odpowiednio także „lokalem” i „budynkiem”) i związanych z nim praw. Powyższą decyzją ww. minister stwierdził nieważność decyzji Ministerstwa...
  Z opinii prawnej w sprawie możliwego sposobu dochodzenia należności za holowanie i dozorowanie części pojazdu zdeponowanej na prywatnym parkingu strzeżonym w 2002 roku przez Komendę Powiatową Policji w (…) i odebranej stamtąd przez osobę fizyczną w 2010 roku za zezwoleniem ww. jednostki Policji: Niniejsza opinia opiera się na założeniach, do których przesłanki tylko częściowo wynikają z przedstawionego materiału i o...
  Z opinii w sprawie niecelowości wnoszenia skargi kasacyjnej: W pozwie skierowanym przeciwko Skarbowi Państwa, gdzie jako stationesfisci (art. 67 § 2 kodeksu postępowania cywilnego, dalej również jako „kpc”) ostatecznie zostali podani Minister Sprawiedliwości, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, domagał się Pan zasądzenia od Skarbu Państwa kwoty 30.091.511,00 (trzydziestu milionów dziewięćdziesięciu jeden tysięcy pięciuset jedenastu) złotych...
  1. pl
  2. de